Aplikácie

Výbrané aplikácie, ktoré sme vytvorili pre našich klientov.

CRM systém (logistika podniku), sledovanie procesu od zadania požiadavky na výrobu až po dodanie výrobku zákazníkovi, riešenie postavené pre medzinárodnú spoločnosť, požiadavky sa sústreďujú z pobočiek z rôznych krajín priamo do kancelárií firmy. Pracovníci firmy používajú desktopovú verziu aplikácie a jednotlivé pobočky pracujú cez internetového klienta.

Firemný B2B systém, online prepojený s programom Datalock /W, ktorého sklad sa preberá do objednávkového systému a späť do programu prichádzajú hotové objednávky.

Firemný B2B systém, obsahuje importy tovarových položiek, skupín, cenníkov, automatizovanú registráciu predajcov atď.

Online skladový systém, je prepojený s lokálnymi servermi na pobočkách, vytvára komplexný prehľad o momentálnom stave skladových zásob spoločnosti.

Firemný intranetový portál, obsahuje kategorizovanie dokumentov, definovanie používateľov a ich radenie do skupín, prideľovanie prístupových práv, mailing, vyhľadávanie, fórum, helpdesk, messenger atď.

Špecializovaná burza práce, s registráciou uchádačov o prácu a ponukou pracovných ponúk, vytvorenie online životopisu, zadanie agentov na sledovanie nových ponúk, fórum pre registrovaných uchádačov, feedback formulár atď.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte

Úvod  .   Mapa stránok