Správa a servis IT

Pre našich zákazníkov vykonávame komlexnú správu IT na zabezpečenie plynulej prevádzky celej infraštruktúry serverov a pracovných staníc.

Servery

 • inštalácia, reinštalácia a aktualizácia operačného systému
 • inštalácia, reinštalácia a aktualizácia softvéru
 • administrácia
 • vzdialená správa
 • zabezpečenie
 • zálohovanie
 • monitorovanie
 • antivírusová ochrana
 • dodávky a servis hardvéru
 • konzultačná a poradenská činnosť

Pracovné stanice

 • inštalácia, reinštalácia a aktualizácia operačného systému
 • inštalácia, reinštalácia a aktualizácia softvéru
 • antivírusová ochrana
 • zabezpečenie
 • zálohovanie
 • vzdialená správa
 • dodávky a servis hardvéru
 • inštalácia a konfigurácia periférií (tlačiarne, skenery atď.)

Siete

 • pripojenie do internetu
 • prepojenie pobočiek (VPN)
 • zabezpečenie
 • administrácia zariadení
 • dodávky a servis hardvéru

Cenník servisných prác

Úvod  .   Mapa stránok